Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô tuyến chuyển tiếp”

không có tóm lược sửa đổi
(Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới
"Tuyến Viba De Pua - [[Mường Nhé]] ([[Điện Biên]]) đang giữ kỷ lục là tuyến chuyển tiếp có cự ly lớn nhất Việt nam
d = 56.8km, dung lượng 8E1. Nguồn tiêu thụ: 125mA x 12V = 1500mW = 1.5 W.
Tuyến có dung lượng lớn nhất: 16E1, là tuyến Chàm Cọ - [[Anh Dũng]] (Sơn la).
Nguồn tiêu thụ: 132mA x 12V = 1584mW ≈ 1.6 W."
Thiết bị này còn được gọi là Thiết bị chuyển tiếp Viba số hay Microwave Repeater.