Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{chú thích trong bài}}
'''Hành pháp''' là một1 trong ba3 nhánh trong cơ cấu [[quyền lực]] của [[nhà nước]], cùng với [[lập pháp]] và [[tư pháp]]. Quyền hành pháp do các cơ quan hành chính [[Nhà nước]] thực thi để đảm bảo hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.
 
Hành pháp bao gồm hai quyền: quyền lập quy và quyền hành chính.