Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

::Cảm ơn {{u|Nguyentrongphu|bạn}}, nhưng đó là xóa trang chứ không phải xóa phiên bản. Tôi nghĩ do chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa có chức năng này. [[Thành viên:Auhg8|Auhg8]] ([[Thảo luận Thành viên:Auhg8|thảo luận]]) 04:28, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)
:::[[Thành viên:Auhg8|Auhg8]] à, bạn vô "xem lịch sử" và chọn phiên bản muốn xóa (hình vuông). Sau đó, bấm vô nút "Thay đổi mức khả kiến của các phiên bản được chọn". [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 09:48, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)
::::{{u|Nguyentrongphu}} Nó không có, tôi nghĩ do quyền còn hạn chế khả năng và dự án thử nghiệm nên chưa hoàn thiện. Cảm ơn bạn nhiều.[[Thành viên:Auhg8|Auhg8]] ([[Thảo luận Thành viên:Auhg8|thảo luận]]) 12:00, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)
 
== Khóa gấp ==