Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

Thẻ: Thông báo gửi rộng rãi
:: thứ nhất bởi vì MediaWiki đã có tích hợp sẵn tính năng này ở phần thông tin trang rồi và thứ hai là không gian thảo luận chỉ nên tập trung bàn bạc vào các vấn đề chính của bài viết , trưng bày lượt người xem ở đó mình thấy không cần thiết và cũng không đúng không gian.[[Thành viên:DoraMoon|DoraMoon]] ([[Thảo luận Thành viên:DoraMoon|thảo luận]] )
:Tôi hoàn toàn phản đối với đề xuất này. Thứ nhất, bản mẫu này được sử dụng ở rất nhiều trang thảo luận, nên việc xóa thủ công là điều mất thời gian và không cần thiết. Thứ hai, bản mẫu này cũng có ở một số wiki ngôn ngữ khác ([[wikidata:Q30981312|xem khoản mục wikidata]]). Thứ ba, bản mẫu này cũng có thể hữu ích cho một số người muốn xem lượt truy cập trang trong chính trang thảo luận mà không cần phải thông qua công cụ XTools (ví dụ như ở [[Thảo luận:Quần đảo Hoàng Sa]]). Thứ tư, giả sử như bạn muốn đề xuất xóa các bản mẫu khác ra khỏi trang thảo luận như <nowiki>{{</nowiki>[[Template:Chọn lọc|Chọn lọc]]<nowiki>}}</nowiki>, <nowiki>{{</nowiki>[[Template:DYK talk|DYK talk]]<nowiki>}}</nowiki>, <nowiki>{{</nowiki>[[Template:TLTT|TLTT]]<nowiki>}}</nowiki>, <nowiki>{{</nowiki>[[Template:TLNNNX|TLNNNX]]<nowiki>}}</nowiki>, <nowiki>{{</nowiki>[[Template:Đã biểu quyết giữ|Đã biểu quyết giữ]]<nowiki>}}</nowiki>, hoặc các bản mẫu dự án wiki,... vì cho rằng các bản mẫu đó mang tính chất trưng bày, thì tôi cũng phản đối điều này. --'''[[User:Nghiemtrongdai VN|Nghiemtrongdai]]''' <sup>[[User talk:Nghiemtrongdai VN|Talk]]</sup> 08:27, ngày 6 tháng 12 năm 2020 (UTC)
:: thống kê truy cập đã có wikidata hỗ trợ rồi việc gì phải lo mất ở thảo luận trang nhỉ??? Mà mình thấy nó được gắn một cách bát nháo chứ không theo quy hoạch. Chẳng hạn như ở bản mẫu:Dự án Anime và Manga thì được tích hợp sẵn còn mấy cái khác thì không có. Còn những cái bản mẫu như thảo luận chọn lọc hay biểu quyết giữ/xoá thì nó vẫn có phần thảo luận tôi chẳng thể vin vào lý do mang tính trưng bày để yêu cầu xóa được. Và như tôi đã nói Thảo luận chỉ nên là thảo luận, việc bao nhiêu người xem trang quả thật không có ý nghĩa với Wikipedia. Việc xem thống kê người xem ở thông tin trang mà wikidata tích hợp tôi thấy đây là một điểm hợp lý, khi những thông số bên lề được đưa ở đây.[[Thành viên:DoraMoon|DoraMoon]] ([[Thảo luận Thành viên:DoraMoon|thảo luận]]) 13:29, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (UTC)
 
==Đổi==