Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ông (họ)”

Không có tóm lược sửa đổi
== Người Việt Nam họ Ông nổi tiếng ==
* [[Ông Ích Khiêm]] ([[1829]]- [[1884]]): Huấn đạo [[Bình Định]], Tả thị lang [[Bộ Binh (bộ)|Bộ Binh]] (tương đương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)
* [[Ông Ích Đường]] ([[1884]]-[[1908]]) liệt sĩ chống [[Pháp]] cận đại, cháu [[Ông Ích Khiêm]].
* [[Ông Cao Thắng]] (1986-...) ca sĩ