Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thuận Thiên (công chúa)”

Hoanghauphuongdong123 đã đổi Thuận Thiên (công chúa) thành Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu qua đổi hướng: bà về sau trờ thành hoàng hậu nhà Trần, ko còn là công chúa nữa
(Hoanghauphuongdong123 đã đổi Thuận Thiên (công chúa) thành Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu qua đổi hướng: bà về sau trờ thành hoàng hậu nhà Trần, ko còn là công chúa nữa)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)