Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Thị Nghiêu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| con cái = không có
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| tên đầy đủ = '''Phạm Thị Nghiêu'''
| tước hiệu = Huệ phi
| thụy hiệu =
| sinh =
| nơi sinh =
| mất = 1441
| nơi mất = Lam Kinh
| ngày an táng =
| nơi an táng =