Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Nhân Tông”

Không có tóm lược sửa đổi
# [[Tuyên Từ hoàng hậu|Tuyên Từ Hoàng hậu]] Trần thị (宣慈皇后陳氏 ? – [[1318]]), em gái của [[Bảo Thánh hoàng hậu|Khâm Từ Hoàng hậu]], mẹ là thị thiếp của [[Trần Quốc Tuấn|Hưng Đạo Đại vương]].
# [[Đức Vua Bà|Đệ ngũ Cung phi]] Đặng thị, người con gái thôn quê vùng [[Bắc Ninh|Kinh Bắc]].
# 李嬌妃 Lý Kiều Phiphi (李嬌妃)
* Con:
# [[Trần Thuyên]] (陳烇), sau trở thành [[Trần Anh Tông]] (陳英宗), con của [[Bảo Thánh hoàng hậu|Khâm Từ Hoàng hậu]].