Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Nhân Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| thông tin phối ngẫu = ẩn
| kiểu phối ngẫu = Hậu phi
| phối ngẫu = [[Bảo Thánh hoàng hậu|Khâm Từ Hoàng hậu]] <br> [[Tuyên Từ hoàng hậu|Tuyên Từ Hoàng hậu]] <br> [[Đức Vua Bà|Đệ ngũ Cung phi]]<br> Lý Kiều phi 李嬌妃
[[Đức Vua Bà|Đệ ngũ Cung phi]]
Lý Kiều 李嬌妃
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = {{plain list|