Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chử Toán Tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| kế nhiệm = [[Hà Pháp Nghê]]
| sinh = [[324]]
| nơi sinh = [[HoằngDương NôngĐịch]], tỉnh [[HoaHà Nam (Trung Quốc)|Hà ÂmNam]]
| mất = [[384]]
| nơi mất = [[LạcKiến DươngKhang]]
| phối ngẫu = [[Tấn Khang Đế]]
| con cái = </small>
* Bình Lăng Điệu vương [[Tư Mã Quỹ]]