Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chử Toán Tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| nơi mất = [[Kiến Khang]]
| phối ngẫu = [[Tấn Khang Đế]]
| con cái = </small> [[Tấn Mục Đế]]
* Bình Lăng Điệu vương [[Tư Mã Quỹ]]
* [[Tấn Huệ Đế]] Tư Mã Trung
* Tần Hiến vương [[Tư Mã Giản]]
* [[Bình Dương công chúa (Tây Tấn)|Bình Dương công chúa]]
* [[Tân Phong công chúa]]
* [[Dương Bình công chúa]]
| tên đầy đủ = Chử Toán Tử (褚蒜子)
| kiểu tên đầy đủ = Tên tự