Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*Trong một số điều kiện nhất định chính trị có thể thay đổi trật tư kinh tế cũ, thiết lập trật tự kinh tế mới.
*Chính trị có thể tác động trở lại kinh tế theo xu hướng cùng chiều quy luật kinh tế sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển; và ngược chiều sẽ kìm hãm kinh tế phát triển.
 
=== Ý nghĩa ===
 
==Xem thêm==