Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế”

 
=== Ý nghĩa ===
Vì kinh tế giữ vai trò quyết định nên mọi đường lối chủ trương đều phải xuất phát từ hiện thực khách quan, không được lấy chính trị áp đặt càng không đề ra đường lối chính  sách khi điều kiện kinh tế xã hội khách quan chưa chín muồi.
 
==Xem thêm==