Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tàu”

(Sửa)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Trong các từ ghép, [[Người Hoa|Tàu]] để chỉ những thứ có nguồn gốc [[Trung Quốc (khu vực)|Trung Quốc]] hay theo kiểu Trung Quốc. Ví dụ: [[người Hoa|người Tàu]], [[võ Tàu]], [[phim Tàu]], [[nhạc Tàu]], [[truyện Tàu]], [[trà tàu]], [[mực Tàu|mực tàu]]...
 
== XemKhông thêmXem Thêm==
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh