Khác biệt giữa các bản “Chí Tài”

== Ca nhạc ==
===Trung tâm Thúy Nga===
[[File:Chi Tai March 2020-2.png|thumb|upright|Chí Tài trình diễn tháng 3 năm 2020]]
* LK Đêm Vui Say - với Phương Loan (''Paris By Night 18'')
* Chuyện Tình Không Suy Tư - với Mỹ Lan, Phương Loan (''Paris By Night 23'')