Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

 
==Lịch sử ==
*Sắc lệnh số 016-SL ngày 4/3/1959 của Chủ tịch nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] thành lập '''[[Ủy ban Khoa học Nhà nước]]'''
*1965, Ủy ban Khoa học Nhà nước tách thành 2 cơ quan: '''[[Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước]]''''''[[Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam|Viện Khoa học Xã hội Việt Nam]]'''
*1990, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước đổi tên lại thành '''Ủy ban Khoa học Nhà nước'''
*12/10/1992 đổi tên thành '''[[Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường]]'''
*8/2002, chính thức thành lập '''Bộ Khoa học và Công nghệ'''
 
== Chức năng nhiệm vụ ==