Khác biệt giữa các bản “Trần Đại Quang”

n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm liên kết ngoài
n
==Phong tặng==
===Quân hàm===
{| class="wikitable"
* [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (2003)
!Năm thụ phong
* [[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (2007)
!2003
* [[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (2011)
!2007
* [[Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (2012)
!2011
!2012
|-
|Cấp hiệu
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Thiếu_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Thi%E1%BA%BFu_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|77x77px]]
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Trung_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|77x77px]]
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Thượng_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|75x75px]]
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Đại_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_%C4%90%E1%BA%A1i_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|75x75px]]
|-
|Tên cấp hiệu
* |[[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2003)
* |[[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam|Trung tướng]] (2007)
* |[[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]] (2011)
* |[[Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam|Đại tướng]] (2012)
|}
 
===Huân, huy chương===
*2 [[Huân chương Quân công]] hạng Nhất (2011 và 2015)<ref>{{Chú thích web|url=http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-trao-huan-chuong-quan-cong-cho-dai-tuong-tran-dai-quang-420186.vov|tiêu đề=Trao huan chuong quan cong hạng nhất năm 2015}}</ref><ref>{{Chú thích báo