Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{DISPLAYTITLE:<span style="color:#C0C0C0">Thành viên:</span><span style="color:#009E60">Green</span><span style="color:#AB274F">knight</span>&nbsp;<span style="color:#F8DE7E">dv</span>}}
{{trang thành viên}}
{{Boxboxtop|Green Knight of Đại Việt}}
{{User vi-N}}
{{User en-3}}
{{User zh-1}}
{{Boxboxbottom}}
Các lĩnh vực quan tâm chính: [[Địa lý]], [[Lịch sử]], [[Ngôn ngữ học]], [[Triết học]], [[Tôn giáo]], [[Chính trị Hoa Kỳ]], [[Thực vật học]].
 
{{Babel |header=<span style="color:white">Green Knight of Đại Việt</span> |color=teal |vi-N |en-3 |la-1 |fr-1 |zh-1 |ko-1 }}
Các lĩnh vực quan tâm chính: [[Địa lý]], [[Lịch sử]], [[Ngôn ngữ học]], [[Triết học]], [[Tôn giáo]], [[Chính trị Hoa Kỳ]], [[Thực vật học]].
{{clear}}
{{trang thành viên}}
[[Thể loại:Thành viên người Nam Định]]
[[Thể loại:Thành viên Công giáo]]