Khác biệt giữa các bản “Thuế gián thu”

Thêm 2 thuế gián thu
(Thêm 2 sắc thuế gián thu)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Thêm 2 thuế gián thu)
*[[VAT|Thuế giá trị gia tăng]]
*[[Thuế tiêu thụ đặc biệt]]
*[[Thuế quan|Thuế xuất nhập khẩu]]...
*Thuế bảo vệ môi trường
*Thuế tài nguyên
 
== Đặc điểm ==