Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
 
=== Danh sách các đóng góp ===
<div style="height:450px; overflow:auto; background:white;">{{Đặc biệt:Đóng góp/Hung1000123}}<br>''Xem thêm: [[Đặc biệt:Đóng góp/Hung1000123]]''</div>
{{sơ khai}}
Giờ Việt Nam: '''{{#time:G|+7 hours}}<span style="text-decoration:blink">:</span>{{#time:i|0 minutes}} {{#time:|+7 hours}}'''<br>
Một số hộp mình sử dụng của một số thành viên khác nên thông cảm nha
(cho mình mượn sài nha mấy bạn!)
{{sơ khai}}
{{sơ khai điện ảnh}}
{{sơ khai kinh tế học}}
{{sơ khai tên miền}}
{{sơ khai ngày}}
{{Sơ khai năm}}
{{sơ khai ẩm thực}}
{{sơ khai âm nhạc}}
{{sơ khai toán học}}
{{sơ khai hóa học}}
{{ sơ khai giao thông}}
{{sơ khai bóng đá}}
https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:H%C3%A3y_t%C3%A1o_b%E1%BA%A1o
168

lần sửa đổi