Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Hành trình U Linh Giới”

 
====Ý kiến====
{{YK}} Phần sản xuất, việc diễn giải tên tác phẩm nên lược bỏ dòng dịch tiếng Anh. Phần truyền thông manga nên giới thiệu chút ít về việc phát hành manga trong tiếng Việt.[[Thành viên:DoraMoon|DoraMoon]] ([[Thảo luận Thành viên:DoraMoon|thảo luận]]) 02:31, ngày 12 tháng 12 năm 2020 (UTC)