Khác biệt giữa các bản “Cát đỏ”

Đã lùi lại sửa đổi 64121059 của 123.24.86.150 (thảo luận)
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64121059 của 123.24.86.150 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
|endtheme =
|theme_music_composer =
|opentheme = ''Thiên địa đô tại ngã tâm trung'' (天地都在我心中) do [[Điền Dã]] trình bày
|endtheme = ''Chân tình chân mỹ'' (真情真美) do [[Tôn Nam]] và [[Hứa Như Vân]] trình bày
|country = {{VIE}}
|language = [[Tiếng Việt]]