Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Văn Sinh (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| nơi chết =
| chức vụ 7 = Chủ tịch [[Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Nam|Ủy ban nhân dân tỉnh]] [[Thái Bình]]
| bắt đầu 7 = [[tháng 112]] năm [[20112010]]
| kết thúc 7 = [[tháng 2]] năm [[2015]]
| tiền nhiệm 7 = [[Nguyễn Hạnh Phúc]]