Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kế hoạch 5 năm 1961–1965 (Việt Nam)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Nunt123 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:435C:EBD0:54CF:6A02:D0DB:5656
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nunt123 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:435C:EBD0:54CF:6A02:D0DB:5656)
Thẻ: Lùi tất cả
{{Cần thêm chú thích}}
'''Kế hoạch 5 năm 1961-1965''', hay tên gọi chính thức là "Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965)" là kế hoạch phát triển ngắn hạn thứ hai của [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (kế hoạch ngắn hạn lần thứ nhất là kế hoạch 3 năm (1958-1960). Các phương hướng và mục tiêu chính của kế hoạch này đã được [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng Lao động Việt Nam]] đề ra vào tháng 9 năm 1960 tại Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng.<ref name="NQDH3">Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam tại thủ đô Hà Nội về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 10-9-1960.</ref> Kế hoạch được [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] thông qua ngày [[8 tháng 5]] năm [[1963]].<ref>[http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHTap2/Nam%201963/QH1963_14.htm Nghị quyết Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 08 tháng 5 năm 1963.]</ref> Kế hoạch này đã không được tiếp tục khi Chiến tranh Việt Nam leo thang vào năm 1964.
 
===Công nghiệp===
''Công nghiệp'' được nhà nước ưu tiên đầu tư vốn để phát triển. Trong công nghiệp nặng, có khu gang thép Thái Nguyên, các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà, phân đạm Bắc Giang supe phốt phát Lâm Thao...Trong công nghiệp nhẹ, có các khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình (Hà Nội), các nhà máy Vạn Điểm, sứ Hải Dương, pin Vạn Điền, dệt 8-3,...Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Ở địa phương, có hàng trăm xí nghiệp được xây dựng để hỗ trợ cho công ghiệp trung ương và giải quyết nhu cầu tại chỗ.
 
Công nghiệp được ưu tiên xây dựng chiếm 48% vốn đầu tư trong đó nhiều nhất là công nghiệp nặng chiếm 80%. Được sự giúp đỡ của [[Liên Xô]], [[hệ thống xã hội chủ nghĩa|các nước Xã hội chủ nghĩa]] và [[Trung Quốc]] nên đạt nhiều thành tựu. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần so với 1960, công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc. Công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp giải quyết 80% nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân. Xây dựng 100 cơ sờ sản xuất mới và nhiều nhà máy, khu công nghiệp được mở rộng.{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}}
 
===Nông nghiệp===
''Nông nghiệp'' được coi là cơ sở của công nghiệp. Nhà nước ưu tiên xây dựng và phát triển các nông trường, lâm trường quốc doanh, trại thí nghiệm cây trồng và vật nuôi... Người nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật. Tỉ lệ sử dụng cơ khí trong nông nghiệp tăng lên. Diện tích nước tưới được mở rộng nhờ phát triển hệ thống thủy nông vừa và nhỏ. Nhiều hợp tác xã đạt năng xuất 5 tấn thóc trên 1 ha. Trên 90% hộ nông dân và hợp tác xã, trong đó có 50% hộ vào hợp tác xã bậc cao. Hệ thống thủy nông phát triển, xây dựng [[hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải]]. Nhiều hợp tác xã đạt và vượt năng suất 5 tấn thóc trên 11 hécta
 
Đại bộ phận nông dân tham gia [[Hợp tác xã]] nông nghiệp (HTX NN). thực hện chủ trương xây dựng HTX NN bậc cao ứng dụng khoa học kĩ thuật.{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}} Hệ thống thủy nông phát triển, xây dựng [[hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải]]. Nhiều HTX NN đạt và vượt năng suất 5 tấn thóc trên 11 hécta
 
===Thương nghiệp===
Trong ''giao thông vận tải'', mở rộng các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển được xây dựng, củng cố, hoàn thiện, đã phục vụ đắc lực cho yêu cầu giao lưu kinh tế và củng cố quốc phòng.
 
==Các ngành khác==
===Văn hóa - Giáo dục - Y tế===
Các ngành ''văn hóa'', ''giáo dục'', ''y tế'' có bước phát triển và tiến bộ đáng kể. Vấn đề văn hóa - tư tưởng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa được đặc biệt coi trọng. ĐượcVề sự''giáo hỗdục'', trợso với thuậtnăm học chuyên1960 môn- từ [[Liên Xô]]1961, [[Trungsố Quốc]]học sinh [[hệphổ thốngthông năm hộihọc chủ1964 nghĩa|các- nước1965 tăng hộitừ chủ nghĩa]] nên đạt1,9 nhiềutriệu thành tựu.entewewetkwltpotwtưt
Có bước phát triển mạnh, số trường đại học tăng gấp đôi. Có 9000 trường các cấp và 2.6 triệu học sinh.{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}}
 
Được sự hỗ trợ kĩ thuật và chuyên môn từ [[Liên Xô]], [[hệ thống xã hội chủ nghĩa|các nước Xã hội chủ nghĩa]] và [[Trung Quốc]] nên đạt nhiều thành tựu. Xây dựng khoảng 6000 cơ sở y tế.{{fact|date = ngày 7 tháng 1 năm 2013}}
 
===Chi viện cho miền Nam===
Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm đã làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bắc
{{cquote|
Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới<ref>Hồ Chí Minh, Toàn Tập, tập 11, trang 224</ref>.
|||[[Hồ Chí Minh]]}}
 
==Ngừng trệ==
==Hạn chế và khó khăn==
Ngày 7/02/1965, Mỹ gây [[chiến tranh phá hoại]] miền Bắc lần thứ nhất, miền Bắc chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh.
==Ý nghĩa==
Thắng lợi của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) được nhận xét là đưa "miền Bắc nước ta tiến những bước dài chưa từng thấy (…) đất nước xã hội con người đều đổi mới"<ref>Hồ Chí Minh, Toàn Tập, tập 11, trang 224</ref>.
 
==Hạn chế và khó khăn==
Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) vấp phải một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo điều thể hiện rõ nhất qua việc đề ra phương châm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên [[chủ nghĩa xã hội]], đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu quá cao, không tính đến khá năng thực hiện và điều kiện cụ thể của đất nước.
 
Trong khi thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) thì [[5 tháng 8]] năm [[1964]] Mĩ mở [[chiến dịch Mũi tên xuyên]] bắn phá miền Bắc sau khi dựng lên [[Sự kiện Vịnh Bắc bộ]]<ref>[http://www.fas.org/sgp/news/secrecy/2008/01/010708.html Tài liệu mật của Mỹ được [[Hiệp hội các nhà khao học Hoa Kì]] giải mã chứng minh không tồn tại Sự kiện Vịnh Bắc Bộ]</ref>, từ đây miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển và không thể tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965).
 
==Ngừng trệ==
Ngày 7/02/1965, Mỹ gây [[chiến tranh phá hoại]] miền Bắc lần thứ nhất, miền Bắc chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh.
 
==Chú thích==
*[[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam III]]
==Tham khảo==
*Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10{{số trang}} và 11
*Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục{{số trang}}
 
{{Kế hoạch 5 năm Việt Nam}}