Khác biệt giữa các bản “Bùi Văn Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
n
{{Thông tin viên chức
| tên = Bùi Văn Nam
| hình = khong hinh tu do.svg
| ngang =
| cao =
==Phong tặng==
===Lịch sử thụ phong quân hàm===
{| class="wikitable"
*[[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (2005)
!Năm thụ phong
*[[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (2008)
!2005
*[[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (2013)
!2008
!2013
|-
|Cấp hiệu
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Thiếu_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Thi%E1%BA%BFu_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|77x77px]]
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Trung_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|77x77px]]
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Thượng_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|75x75px]]
|-
|Tên cấp hiệu
*|[[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2005)
*|[[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam|Trung tướng]] (2008)
*|[[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]] (2013)
|}
 
===Huân huy chương===