Khác biệt giữa các bản “Mông Cổ bí sử”

→‎Nội dung: sửa liên kết
(→‎Nội dung: sửa liên kết)
(→‎Nội dung: sửa liên kết)
 
Tác phẩm bao gồm 12 quyển:
# Tổ tiên và thời nít trẻ của [[Thành Cát Tư Hãn|Thiết Mộc Chân]].
# Những năm tuổi trẻ của [[Thành Cát Tư Hãn|Thiết Mộc Chân]].
# Thiết Mộc Chân đánh bại [[Miệt Nhi Khất]] (Merkit) lấy tước hiệu [[Thành Cát Tư Hãn]].
# Thành Cát Tư Hãn chiến đấu chống lại [[Trát Mộc Hợp]] và [[Thái Xích Ô]].
# Thành Cát Tư Hãn đánh bại [[Người Tatar|Thát Đát]] và lâm vào tình trạng rối ren với [[Thoát Lý|Vương Hãn]].
# Tiêu diệt [[Người Khắc Liệt|Khắc Liệt]].
# Nghiệp chướng của [[Thoát Lý|Vương Hãn]].
# Sự trốn thoát của [[Khuất Xuất Luật]] và đánh bại [[Trát Mộc Hợp]].
# Thành lập đế quốc và vệ quân.