Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoàng Cầm (tướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kế nhiệm 6 = [[Nguyễn Minh Châu (thượng tướng)|Nguyễn Minh Châu]]
 
| chức vụ 7 = Sư đoàn trưởng [[Sư đoàn 9, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn 3129]]
| bắt đầu 7 = [[1964]]
| kết thúc 7 = [[1970]]
 
| chức vụ 8 = Sư đoàn trưởng [[Sư đoàn 312, Quân đội nhân dân Việt Nam|Sư đoàn 9312]]
| bắt đầu 8 = [[1955]]
| kết thúc 8 = [[1964]]