Khác biệt giữa các bản “Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
=== Hà Tĩnh - Quảng Bình ===
Ga Hồng Lĩnh
Ga Hà Tĩnh
Ga Bố Trạch
Ga Đồng Hới
 
=== Quảng Bình - Đà Nẵng ===
Ga Đông Hà