Khác biệt giữa các bản “Dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
=== Quảng Bình - Đà Nẵng ===
Ga Đông Hà
Ga Quảng Trị
Ga Huế
Ga Hương Thủy
Ga Đà Nẵng
 
=== Quảng Nam - Bình Định ===
Ga Hội An