Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạnh Tử (sách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lặp lại ký tự
Không có tóm lược sửa đổi
{{Dablink|Mục từ này về tác phẩm kihhhhhhnh điển Mạnh Tử. Về nhân vật Mạnh Tử, xem [[Mạnh Tử]].}}
Sách '''Mạnh Tử''' là tác phẩm [[triết học]], [[luân lý học|đạo đứchđức học]] và [[chính trị học]] làm vgghhghi về[[Mạnh Tử]] và các môn đệ của ôhbbbbngông như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương v.v... ghi chép lại n:vgghhhữngnhững điều đối đáp của Mạnh Tử với các vua chư hầu, giữa Mạnh Tử và các học trò cùng với những lời phê bình của Mạnh Tử về các gggfccvvvghọchọc thuyết khác như: học thuyết của Mặc Tử, Dương Chu. Sách Mạnh Tử là một kinh điển rất quan trọng của [[Nho giáo|Nho học]].
hhh
Sách '''Mạnh Tử''' là tác phẩm [[triết học]], [[luân lý học|đạo đứch học]] và [[chính trị học]] làm vgghhghi [[Mạnh Tử]] và các môn đệ của ôhbbbbng như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương v.v... ghi chép lại n:vgghhhững điều đối đáp của Mạnh Tử với các vua chư hầu, giữa Mạnh Tử và các học trò cùng với những lời phê bình của Mạnh Tử về các gggfccvvvghọc thuyết khác như: học thuyết của Mặc Tử, Dương Chu. Sách Mạnh Tử là một kinh điển rất quan trọng của [[Nho giáo|Nho học]].
 
==Nội dung==
Người dùng vô danh