Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạnh Tử (sách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Dablink|Mục từ này về tác phẩm kinh điển Mạnh Tử. Về nhân vật Mạnh Tử, xem [[Mạnh Tử]].}}
Sách '''Mạnh Tử''' là tác phẩm [[triết học]], [[luân lý học|đạo đức học]] và [[chính trị học]] về [[Mạnh Tử]] và các môn đệ của ông như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương v.v... ghi chép lại những điều đối đáp của Mạnh Tử với các vua chư hầu, giữa Mạnh Tử và các học trò cùng với những lời phê bình của Mạnh Tử về các học thuyết khác như: học thuyết của Mặc Tử, Dương Chu. Sách Mạnh Tử là một kinh điển rất quan trọng của [[Nho giáo|Nho học]].
 
==Nội dung==
Người dùng vô danh