Khác biệt giữa các bản “Hệ thống”

ngoquocthangkg1987@gmail.com
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:623E:42FF:4D06:DF75:9D74:A433 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
(ngoquocthangkg1987@gmail.com)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
* Tính nhất thể hóa
 
== Điều kiện để trở thành hệ thống:mobie app"sm-a115f/ds" ==
ngoquocthangkg1987@gmail.com
 
Có 2 điều kiện để trở thành hệ thống:
* Tập hợp các yếu tố