Truy Mộng

Tham gia ngày 31 tháng 5 năm 2020
n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
== Tiểu sử Khá Tử ==
Khá Bảnh, tên thật là Ngô Bá Khá, hiệu là Khá Tử, sinh ra tại một làng quê nghèo trong vùng thôn dã, lớn lên trong một gia đình cần lao, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Tuổi trẻ thông minh đỉnh ngộ. Tương truyền lúc mới sinh, Khá không khóc không cười. Một hôm có 1 vị đạo sĩ đi qua thấy Khá chơi trước cửa, liền nói: "Người này có dung mạo tọa thiên long, đầu gối sơn, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên hữu có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn". Mọi người thấy vậy, cho là sự lạ, hết sức chăm sóc. Quả nhiên, Khá năm 7 tuổi đã đi học lớp 1, 8 tuổi đã đọc thông viết thạo, lên 9 tuổi đã biết cộng trừ nhân chia. Ai gặp cũng phải trầm trồ khâm phục. Giới học vấn uyên thâm, 18 tuổi đã xong tú tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân luân, ai hỏi gì cũng trả lời được, tuyệt nhiên không đúng câu nào. Đến năm 20 tuổi, Khá lui về ở ẩn, thăm thú sự đời, thấy việc gì có lợi là làm, nợ nần không biết bao nhiêu mà trả.
 
== Liên kết thỉnh thoảng dùng ==
[[Đặc biệt:Trang đặc biệt]]
[[Thể loại:Thành viên dự án Trò chơi điện tử]]
[[Thể loại:Thành viên Dự án Anime và Manga]]