Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Duy nhất chỉ có em/minerva.js”

Đã lùi lại sửa đổi 64151627 của Duy nhất chỉ có em (thảo luận) (sử dụng mobileUndo)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 64151627 của Duy nhất chỉ có em (thảo luận) (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa
 
mw.loader.load('//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=User:JohnsonLee01/undo.js&action=raw&ctype=text/javascript'); // [[User:JohnsonLee01/undo.js]]
 
// Dark Mode for Vietnamese Wikipedia
mw.loader.load('https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thành_viên:P.T.Đ/dark-mode.js&action=raw&ctype=text/javascript');
101

lần sửa đổi