Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Duy nhất chỉ có em/common.js”

Trang mới: “// Dark Mode for Vietnamese Wikipedia mw.loader.load('https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thành_viên:P.T.Đ/dark-mode.js&action=raw&ctype=text/javascript');”
(Trang mới: “// Dark Mode for Vietnamese Wikipedia mw.loader.load('https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thành_viên:P.T.Đ/dark-mode.js&action=raw&ctype=text/javascript');”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
(Không có sự khác biệt)
101

lần sửa đổi