Khác biệt giữa các bản “Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Trong số ủy viên Bộ Chính trị, [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]] bầu ra [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]]. Trước đây Ban Chấp hành Trung ương còn bầu ra chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, nhưng hiện nay không còn chức vụ này nữa, người giữ chức vụ này duy nhất là [[Hồ Chí Minh]]. Ngoài ra, một ủy viên Bộ Chính trị đảm nhận chức danh [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Thường trực Ban Bí thư]].
 
Theo cơ cấu trong Đảng, các ủy viên Bộ Chính trị giữ tất cả những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính quyền: [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]], [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]], [[Chủ tịch Quốc hội]], [[Phó Thủ tướng Việt Nam|Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ]], Phó Thủ tướng Chính phủ, [[Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội]], [[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Bộ trưởng Bộ Quốc phòng]], [[Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Bộ trưởng Bộ Công an]], [[Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Việt Nam)|Bộ trưởng Bộ Ngoại giao]] (nhưng không phải trong mọi trường hợp: như các ông [[Hoàng Minh Giám]], [[Ung Văn Khiêm]], [[Xuân Thủy]], [[Nguyễn Dy Niên]] không ở trong Bộ Chính trị).
 
Các ủy viên Bộ Chính trị khác giữ những cương vị chủ chốt của bộ máy đảng: [[Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng]] (đảm nhiệm công tác tổ chức, cán bộ), Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng]] (kiểm tra tổ chức đảng, tư cách đảng viên, chống tham nhũng), Trưởng [[Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Tuyên giáo Trung ương]], Bí thư [[Thành ủy Hà Nội|Thành ủy Thành phố Hà Nội]], [[Danh sách Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh|Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh]]. Trưởng [[Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Dân vận Trung ương]] cũng khá thường xuyên xuất hiện trong Bộ Chính trị.