Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chí Tài”

| 59 || [https://www.youtube.com/watch?v=ZtOXrjTgc5g Duyên Phận] || Hoài Tâm, Thiên Tôn || Paris By Night Divos || 2018
|-
| 60 || Đờn[https://www.youtube.com/watch?v=5FvVItTkzuE CaTết Tài TửQuê] || Trung Dân, Thanh Hằng, Quỳnh Hương, Hoài Tâm || Paris By Night 124 || 2018
|-
| 61 || [https://www.youtube.com/watch?v=Nw_sciD3jXM Cho Nhau Mùa Xuân] || Việt Hương, Thúy Nga, Hà Thanh Xuân || Paris By Night 124 || 2018
470

lần sửa đổi