Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chí Tài”

(→‎đầu: Dùng bản mẫu phù hợp)
| 4 || [https://www.youtube.com/watch?v=7J6oGbcCD-I Cõi Giang Hồ] || Trang Thanh Lan, Kiều Linh, Bé Mập, Nguyễn Thành, Quốc Tuấn, Hoàng Lê, Lê Quang || Paris By Night 61 || 2001
|-
| 5 || [https://www.youtube.com/watch?v=lAHEbrzl86c Tình Không Biên Giới] || Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan || Paris By Night 62 || 2001
|-
| 6 || [https://www.youtube.com/watch?v=4jZghHLr_so Tiếng Hát Điêu Thuyền] || Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Linh, Calvin Hiệp || Paris By Night 68 || 2003
461

lần sửa đổi