Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cố Đàm”

n
Thẻ: Sửa chữ Hán
Khoảng 243–245, Vệ tướng quân [[Toàn Tông]] tố cáo [[Trương Hưu]] cùng em trai của Đàm là [[Cố Thừa]] cấu kết với Điển quân [[Trần Tuân]] khuếch đại chiến công đánh [[Tào Ngụy|Ngụy]] ở Thược Pha (241). Trương Hưu, Cố Thừa bị đày đến [[Giao Châu]]. Cố Đàm cũng chịu liên lụy mà bị giam giữ. Tôn Quyền coi trọng Cố Đàm, chỉ cần Đàm xin lỗi thì sẽ phóng thích, phục hồi quan chức. Nhưng Cố Đàm lại công khai chỉ trích Tôn Quyền, bị khép tội bất kính, chịu hình phạt xử tử. Tôn Quyền vì nể mặt Cố Ung mà tha cho Cố Đàm khỏi tội chết, chỉ đem lưu đày.<ref name="TQC 52" />
 
Cố Đàm bị đày đến Giao Châu, phẫn hận mà viết 20 cuốn ''Tân ngôn'' (言), sang năm sau thì chết, thọ 42 tuổi.<ref name="TQC 52" />
 
== Trong văn hóa ==