Ngọc Lâm Trần

Tham gia ngày 23 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Tin hay không mọi thứ đều có thể bị phá vỡ để đơn giản như một khoảnh khắc chợt nhận ra, nhưng điều này là gì, điều mà họ gọi là sự "ngẫu nhiên hỗn loạn trong trật tự của thế giới", chắc chắn không phải là quá ngẫu nhiên để chắc chắn.
 
 
[[File:Birthmark On Temple.jpg|thumb|Birthmark On Temple]]
 
[[File:Ian Stevenson.jpg|thumb|Ian Stevenson]]
299

lần sửa đổi