Ngọc Lâm Trần

Tham gia ngày 23 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Dòng 3:
 
[[File:Temple16051987.jpg|thumb|Birthmark On Temple]]
 
 
;Không có phấn đấu cần thiết thì làm sao có thể lập quốc trong vùng tranh chấp và xung đột chủ quyền của chính mình?
299

lần sửa đổi