Khác biệt giữa các bản “Chế độ quân chủ”

thêm 1 quốc gia có chế độ quân chủ
(→‎Quân chủ trên thế giới: Sudan đã không còn là quốc gia quân chủ và cũng đã tách thành cộng hòa sudan và nam sudan)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(thêm 1 quốc gia có chế độ quân chủ)
Thể chế xưa kia trong thời '''quân chủ''' phần đông là chế độ [[quân chủ chuyên chế]]. Theo đó, mọi quyền lực, mọi chi phối các hoạt động trong xã hội gần như tuyệt đối tập trung trong tay nhà vua hay nữ hoàng lãnh đạo, được kế thừa theo nguyên tắc cha truyền con nối. [[Quân chủ chuyên chế|Chế độ quân chủ tuyệt đối]] thường dùng hình thức [[phong kiến]] (hình thức phân phong đất đai) để truyền nối và chiếm hữu đất đai. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, như [[nghiêu|vua Nghiêu]], [[thuấn|vua Thuấn]],... những trường hợp [[thiện nhượng]].
 
Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối và chiếm hữu đất đai của chế độ quân chủ thời xưa, trong thời [[quân chủ chuyên chế]] (Trung Quốc cổ đại, Đại Việt, [[Ai Cập cổ đại]], [[Babylon]], Ba Tư...), trong đó có thể chia ra 2 hình thức là ''quân chủ trung ương tập quyền'' và ''quân chủ phân quyền cát cứ'' (với lãnh chúa, chư hầu...).<ref name="dtd">[http://daitudien.net/luat-hoc/luat-hoc-ve-che-do-quan-chu.html Chế độ quân chủ]</ref> Trong nhiều trường hợp, những thời kỳ '''quân chủ''' trước kia cũng được gọi là thời kỳ [[phong kiến]].
 
Chế độ Quân chủ chuyên chế xuất hiện ở [[Athena]] thế kỷ V - VI TCN (thời kỳ [[Dân chủ Athena]]), trong đó cơ quan quyền lực nhà nước đều được bầu ra và hoạt động theo nhiệm kỳ.<ref name="dtd"/> [[Nội chiến Anh|Cách mạng tư sản Anh]] năm 1642 cũng đem đến nhiều thay đổi. Trong thời hiện tại, thể chế về chế độ quân chủ phổ thông thời nay là chế độ [[quân chủ lập hiến]], cho nên phong kiến chỉ phản ánh một giai đoạn, một thời kỳ hay là một hình thái của chế độ quân chủ.
Người dùng vô danh