Khác biệt giữa các bản “Chi Cam chanh”

n
link Tangerine using Find link
n (link Tangerine using Find link)
** ''Citrus nobilis'' thứ ''nobilis'': cam sành.
** ''Citrus nobilis'' thứ ''typica'': cam
** ''Citrus reticulata'' giống '[[Tangerine]]': (đồng nghĩa: ''Citrus tangerina''): Quýt
** ''Citrus reticulata'' nhóm trồng Tangerine giống 'Clementin': ''Citrus clementina'', ''Citrus nobilis'' thứ ''chrysocarpa'', ''Citrus reticulata'' thứ ''clementina'': quất vỏ rời, quýt tiếu.
** ''Citrus reticulata'' nhóm trồng Tangerine giống 'Red Tangerine': quất hồng