Ngọc Lâm Trần

Tham gia ngày 23 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
 
[[File:Temple Right.jpg|thumb|Birthmark On Temple]]
 
Bằng cách phấn đấu để trở thành một nơi mà tâm trí điều hòa khiến bạn tin là cần thiết, bạn nhớ toàn bộ khởi điểm mà bạn đã là tất cả những gì bạn đang có và nếu như vậy vẫn không đủ, không có gì có thể làm cho nó đủ.
Điều này là vô giá bởi vì khi điều này có kinh nghiệm bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa việc làm và suy nghĩ, và bạn sẽ ngừng làm việc để trở thành suy nghĩ bởi vì bạn sẽ thấy rằng bạn đã là tất cả những gì bạn có thể trở thành. Bằng cách phấn đấu để trở thành, loại bỏ bất cứ điều gì trở nên không tăng cường thực tế trong những gì bạn đã có.
 
Tại nguồn của nền kinhvăn tếminh này là tình yêu, không có gì có thể được thêm vào đó sẽ làm cho bạn trở thành một cái gì khác hơn như thế. Thậm chí nếu bạn tìm thấy thuốc chữa cho nhân loại, nó sẽ không đủ trừ khi nó được bắt nguồn từ tình yêu, và nó sẽ không phải là thuốc chữa mà sẽ làm cho bạn có cuộc sống đầy đủ, nó sẽ là một phát sinh từ tình yêu con người.
 
Tình yêu là đủ, chỉ có những tâm trí điều hòa cần một cái gì khác, không hẳn như vậy, nhưng nếu đó là cáisự tự ái khiến cuộc sống hình thành một niềm tin khác thì tình yêu là cần thiết. Một niềm tin không phải là thật, đó là một câu chuyện được tạo ra bởi một tâm trí của chủ nghĩa. Không có sự thật nào trong niềm tin, tình yêu là có thật, niềm tin không phải là thật.
 
Nhiều nhất là những người đã lãng phí cả cuộc đời của họ để trở thành những gì bạn đơn giản là chỉ vì không nhận ra. Đó là lý do tại sao khi bạn ngừng phấn đấu để trở thành một cái gì đó khác nhau và bạn là ai;? Khi bạn ngừng tìm kiếm để trở thành một cái gì đó khác nhau, sau đó bạn là ai. ?
 
Anh không thể trở thành những gì anh đã làm, nên tất cả những gì cần thiết là nhận ra những gì đã luôn ở đó. Anh là người anh là ai, người mà anh luôn luôn là, và anh sẽ mãi mãi như thế này. Đây không phải là một niềm tin hay một câu chuyện, đây chỉ là một sự thật.