Khác biệt giữa các bản “Khổ dâm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Nguồn gốc==
''Masochism'' bắt nguồn từ tên của một văn sĩ [[người Áo đó]] là Sacher Masoch (1836-1895),; trong các tác phẩm của mình, ông đã mô tả các [[hoạt động tình dục]] không bình thường mang đặc điểm của hành vi khổ dâm, do vậy mà về sau người ta đã lấy tên ông để đặt tên cho hội chứng này.
 
Masochism bắt nguồn từ tên của một văn sĩ người Áo đó là Sacher Masoch (1836-1895), trong các tác phẩm của mình ông đã mô tả các hoạt động tình dục không bình thường mang đặc điểm của hành vi khổ dâm do vậy mà về sau người ta đã lấy tên ông để đặt tên cho hội chứng này.
[[File:Khô dâm nữ.png|thumb|Khổ dâm nữ]]
[[File:Khô dâm nam.jpg|thumb|Khô dâm nam]]