Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Biên độ”

Thêm liên kết
n (Added {{unreferenced}} tag to article (TW))
(Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới
{{unreferenced|date=tháng 3 2020}}
'''Biên độ''' là một [[đại lượng vô hướng]], không âm đặc trưng cho độ lớn của [[dao động]].
 
Trong tín hiệu hình sin x = A sin(ωt+φ) thì A là biên độ dao động (hay li độ cực đại) (Đơn vị là m hay cm).