Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Biên độ”

Thêm đề mục
(Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Nhiệm vụ người mới
(Thêm đề mục)
Trong tín hiệu hình sin x = A sin(ωt+φ) thì A là biên độ dao động (hay li độ cực đại) (Đơn vị là m hay cm).
 
 
== Biên độ phụ ==
Biên độ phụ thuộc vào cách kích thích dao động và gốc thời gian.
 
== Biên độ dao ==
Biên độ dao động nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng to.