Khác biệt giữa các bản “Bùi Thiện Ngộ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| cỡ hình =
| caption = '''([[1929]] - [[2006]])'''
| quốc tịch =
 
| ngày sinh = {{ngày sinh|1929|10|24}}
| nơi sinh = [[Sài Gòn]], [[Nam kỳ]], [[Liên bang Đông Dương]]
| ngày chết = {{ngày mất và tuổi|2006|7|1|1929|10|24}}
| nơi chết = [[Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Việt Nam]]
 
| chức vụ = [[Tập tin: Vietnam People's Public Security insignia.png|22px]]
<br/>Bộ trưởng [[Bộ Công an (Việt Nam)|Bộ Nội vụ]] <br>(Nay là [[Bộ Công an (Việt Nam)|Bộ Công an]])
| bắt đầu = [[9 tháng 8]] năm [[1991]]
 
| bắt đầu = [[9 tháng 8]] năm [[1991]]
| kết thúc = [[6 tháng 11]] năm [[1996]]<br>{{số năm theo năm và ngày|1991|8|9|1996|11|6}}
| tiền nhiệm = [[Mai Chí Thọ]]
| kế nhiệm = [[Lê Minh Hương]]
| địa hạt = {{VIE}}
| phótrưởng chức vụ = Quân hàm
| phótrưởng viên chức = [[Thượng tướng]]
| phó chức vụ =
 
| chức vụ khác =
| thêm =
| chức vụ 2 = Ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]
| bắt đầu 2 = [[1991]]
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ khác 2 =
 
| thêm 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ khác 4 =
| thêm 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ khác 5 =
| thêm 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ khác 6 =
| thêm 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| trưởng chức vụ 7 =
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ khác 7 =
| thêm 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| chức vụ khác 8 =
| thêm 8 =
| chức vụ 9 =
| bắt đầu 9 =
| kết thúc 9 =
| tiền nhiệm 9 =
| kế nhiệm 9 =
| địa hạt 9 =
| trưởng chức vụ 9 =
| trưởng viên chức 9 =
| phó chức vụ 9 =
| phó viên chức 9 =
| chức vụ khác 9 =
| thêm 9 =
| chức vụ 10 =
| bắt đầu 10 =
| kết thúc 10 =
| tiền nhiệm 10 =
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 =
| trưởng chức vụ 10 =
| trưởng viên chức 10 =
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =
| chức vụ khác 10 =
| thêm 10 =
| chức vụ 11 =
| bắt đầu 11 =
| kết thúc 11 =
| tiền nhiệm 11 =
| kế nhiệm 11 =
| địa hạt 11 =
| trưởng chức vụ 11 =
| trưởng viên chức 11 =
| phó chức vụ 11 =
| phó viên chức 11 =
| chức vụ khác 11 =
| thêm 11 =
| chức vụ 12 =
| bắt đầu 12 =
| kết thúc 12 =
| tiền nhiệm 12 =
| kế nhiệm 12 =
| địa hạt 12 =
| trưởng chức vụ 12 =
| trưởng viên chức 12 =
| phó chức vụ 12 =
| phó viên chức 12 =
| chức vụ khác 12 =
| thêm 12 =
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| nghề =
| giáo dục =
| học trường =
| nghề nghiệp =
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]]
| đạo = không
| chữ ký =
| giải thưởng =
| phục vụ = [[Tập tin:Vietnam People's Public Security insignia.png|22px]] [[Công an nhân dân Việt Nam]]
| họ hàng =
| vợ =
| kết hợp dân sự =
| con =
| website = [http://www.mps.gov.vn/web/guest/home Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an]
| cấp bậc = [[File:Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png|15px]] [[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
| chú thích =
}}
 
===Quân hàm===
{| class="wikitable"
* [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (1985)
!Năm thụ phong
* [[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (1989)
!1985
* [[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam]] (1992)
!1989
!1992
|-
|Cấp hiệu
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Thiếu_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Thi%E1%BA%BFu_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|77x77px]]
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Trung_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|77x77px]]
![[Tập_tin:Cấp_hiệu_Thượng_tướng_Công_an.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BA%A5p_hi%E1%BB%87u_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an.png|75x75px]]
|-
|Tên cấp hiệu
|[[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
|[[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
|[[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
|}
 
===Phần thưởng cao quý===