Khác biệt giữa các bản “Gia tốc”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.240.222.209 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của EmptyBlank)
Thẻ: Lùi tất cả
:<math>a_{ht} = {w^2.R}</math>
trong đó:
* <math>{w^2}</math> là [[tốc độ góc]]
* ''v'' là [[tốc độ]] tức thời
* ''R'' là độ dài [[bán kính]] cong
Người dùng vô danh