Khác biệt giữa các bản “Bạch Long Vĩ”

[https://www.google.com/maps/@20.133337,107.7319115,9525m/data=!3m1!1e3 Xem vị trí trên Google Maps]
 
{{Huyện thị Hải Phòng}}
{{Đơn vị hành chính hải đảo Việt Nam}}
{{sơ khai Hải Phòng}}
{{HuyệnQuận thịhuyện Hải Phòng}}
{{Đơn vị hành chính thuộc thành phố Hải Phòng}}
{{Đơn vị hành chính hải đảo Việt Nam}}
 
[[Thể loại:Huyện đảo Việt Nam]]